Hoppa till huvudinnehåll

God man till ensamkommande

God man till ensamkommande barn och särskilt förordnad vårdnadshavare.

Att vara god man till ett ensamkommande barn är ett viktigt samhällsuppdrag, som till största delen går ut på att använda sitt omdöme och fokusera på barnets bästa. Som god man har du fått ansvar att fatta viktiga beslut för barnets räkning, och att hjälpa en ung människa genom den komplicerade och ofta skrämmande asylprocessen. Det kräver mycket medmänsklighet och god förmåga att samverka med andra.

Ibland blir det tydligt att de många aktörerna kring de ensamkommande barnen har bristande förståelse för varandras roller, och ibland även bristande kunskap om hur regelverken faktiskt ser ut.

Genom att sammanställa erfarenheter och kunskap i detta material, kan vi ge en bild av hur saker ofta går till i praktiken och vilket mandat som uppdraget faktiskt ger oss. Vi hoppas kunna hjälpa andra gode män för ensamkommande barn att utföra sitt uppdrag och därigenom verka för barnets bästa.

Uppdraget att vara god man för ensamkommande barn är styrt av många regler och lagar som ständigt förändras. Därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad om förändringar och ändringar i regelverken.
Genom ökad kunskap och utbildning om sitt uppdrag, kommer det att underlätta både för överförmyndare och gode män.