Hoppa till huvudinnehåll

Utbildning god man

En utbildning och ett studiematerial som syftar till att öka kunskapen om rollen och uppdraget som god man.

ABF har tillsammans med RFS, Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare tagit fram denna utbildning. 

Syfte: 
Att främja en bredare kunskap för blivande god man/särskild förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn. Utbildningen ger en vägledning för vad som krävs i rollen som god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn. 

Teori: 
I utbildningen kommer vi att använda oss av Leif Midborns material "En vägledning - God man för ensamkommande barn". Vi lägger stor vikt vid en metod där lärandet bygger på att ledaren och deltagarna kommunicerar med varandra så att alla deltagarna får möjlighet att uttrycka sina åsikter och erfarenheter i ämnet.

Målet:
Är att på olika sätt nå en bredare kunskap om god mans uppgift och att ni deltagare ska kunna utföra uppdraget på bästa sätt, med barnens bästa och barnens behov i första rummet samt ha förståelse för barnens situation. 

Innehåll i utbildningen:
Rollen som god man för ensamkommande barn
- Samverkan med andra
- Andra aktörer kring barnet (boende, socialtjänst, juridiskt ombud, skolan o.s.v)

- Rättigheter och begränsningar
- Hur blir man god man förensamkommande barn, vad krävs?
- Vad händer när ett ensamkommande barn kommer till Sverige?

Upplägg på utbildningen:
Utbildningen är upplagd på 24 studietimmar, förslagsvis 8 tillfällen (1 gång/veckan).

Kostnader för utbildningen: 
350 kr/studietimme, vilket inkluderar ledarlön, lokal och fika. Materialkostnader tillkommer.