Hoppa till huvudinnehåll

Läsglädje för äldre

Läsglädje för äldre är ett projekt som handlar om att pensionärer på frivillig basis läser för andra äldre med olika funktionsnedsättningar.

Läsglädje för äldre var ett regionalt projekt som pågick i Värmland under 2010-2012. Det är en långsiktig verksamhet som har påbörjats och som från och med 2013 fortsätter ute i kommunerna. En regional samverkan finns kvar genom de regionala konferenserna som anordnas två gånger per år i Karlstad.

Projektet startade för att vi ville uppmuntra till högläsning för äldre. Tidigare har biblioteken, ibland tillsammans med landstinget, kunnat tillhandahålla en sådan service. Men krympande resurser inom offentliga sektorn har gjort att detta har upphört. I viss mån förekommer högläsning via studieförbunden och andra ideella organisationer. De har då inbjudits att delta i Läsglädje.

Läsglädje är ett samarbete mellan Länsbiblioteket/Region Värmland, pensionärsorganisationerna PRO och SPF, Studieförbundet Vuxenskolan och ABF.

På länsnivå har vi haft en projektledningsgrupp med representanter för de olika organisationerna och en projektsamordnare har varit anställd på halvtid under två år.

Läsglädje har finansierats med pengar från Region Värmland, Statens kulturråd, Landstinget och deltagande organisationer.

Vi var inspirerade av projektet ”Allas barnbarn” när vi byggde upp organisationen i Läsglädje. Det är ett projekt som går ut på att frivilliga pensionärer går ut och högläser för barn.

I varje kommun skulle finnas en ”ram” kring högläsarna, en grupp där man kunde stöttavarandra, byta erfarenheter och inspirera varandra. Förutom högläsarna skulle där finnas representanter för biblioteken, äldreomsorgen, studieförbunden och eventuella andra intresserade organisationer. Ett nätverk mellan inblandade förvaltningar skulle skapas. Högläsarna har erbjudits introduktion i form av kursdagar, regelbundna återträffar två gånger per år, samt två regionala konferenser per år. På de regionala träffarna får man möjlighet att möta deltagare i övriga kommuner samt lyssna till föreläsningar, författarbesök och liknande.

Projektsamordnaren har funnits som en länk mellan kommunerna och deltagit i samtliga återträffar och konferenser. Diskussionerna med högläsare och kontaktpersoner har varit mycket värdefulla. Erfarenheter har kunnat dokumenteras, spridas och användas i projektet. Projektsamordnaren har själv högläst på ett äldreboende under projekttiden för att praktiskt kunna dela högläsarnas verklighet.

Vid årsskiftet 2012-2013 är nio kommuner aktiva i projektet; Eda, Årjäng, Hammarö, Karlstad, Filipstad, Kil, Sunne, Torsby och Hagfors. Mellan 60-70 högläsare läser var- och varannan vecka på äldreboenden runtom i länet. Många, många får alltså regelbundet mötas och dela texter, erfarenheter och minnen. Skratta, prata och kanske fälla en tår inemellan.

I samtliga kommuner finns kontaktgrupper med representanter från bibliotek, äldreomsorg, studieförbund, pensionärsförbund, Svenska kyrkan och ibland andra organisationer.

På länsnivå fortsätter samarbetet mellan ABF, SV, PRO, SPF, Länsbiblioteket i Värmland och Region Värmland.