Hoppa till huvudinnehåll

Information om arbetsmarknadsnära utbildningar på distans

För att möta ett ökat behov av kompetensutveckling och andra utbildningsinsatser på grund av coronapandemin, har riksdagen beslutat tillföra medel för arbetsmarknadsnära insatser på distans. Medlen är riktade till alla studieförbund för att kunna etablera och erbjuda arbetslivsanpassade distansstudier för vuxna.

Syfte

Att bidra till att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet genom att skapa möjligheter för människor att vidareutbilda sig eller att utbilda sig för att byta bransch, så att deltagarna är bättre rustade när konjunkturen vänder igen.

Målgrupp

Den huvudsakliga målgruppen är de vuxna i arbetsför ålder (18-64 år) som på grund av coronapandemins påverkan på samhället blivit, eller riskerar att bli, korttidspermitterade, varslade eller arbetslösa.

Bra att veta

  • Antalet platser är begränsade.
  • ABF har tagit fram sitt utbud i samarbete med flera LO-förbund, och det bygger på behov som vi vet finns på dagens och morgondagens arbetsmarknad.
  • ABF har lång erfarenhet av utbildningar med koppling till arbetsmarknaden, och har stöttat många människor i att komma vidare till arbete och studier. Våra cirkel- och handledare har stor erfarenhet av arbetsmarknads- och utvecklingsfrågor.