Hoppa till huvudinnehåll

Digitala kulturarrangemang

Vid genomförande av kulturarrangemang som författarsamtal, paneldiskussioner eller föreläsningar är låga trösklar viktigt. Om du som arrangör använder tekniska lösningar som kräver registrering riskerar det att minska antalet deltagare. Använd hellre en plattform som ni är etablerade på och som många i arrangemangets målgrupp känner till och ofta använder sig av.

Rapportering

Om ni vill rapportera in arrangemanget enligt reglerna för statsbidraget ska de grundläggande villkoren vara uppfyllda. Programmet ska omfatta minst 30 minuter och bidra till eftertanke och delaktighet.

Verktyg som fungerar för digitala kulturarrangemang

1. Facebook

Facebook är ett välkänt verktyg för social interaktion och kontakt mellan människor. Många använder Facebook som ett verktyg i privatlivet, därför kan ni potentiellt nå väldigt många genom att till exempel live-sända från en Facebook-sida.

Tänk på:

  • Att bra ljud och internetuppkoppling är det allra viktigaste vid digital sändning av ett arrangemang. Det går att använda en vanlig smart mobil för sändningen, men kom ihåg att freda platsen från störande ljud och använd headset med mick på den som pratar för extra bra ljudkvalitet.
  • Det andra viktigaste är interaktionen. Uppmana deltagare att skriva frågor i kommentarsfältet och håll koll på det som kommer in. Utse en moderator för kommentarsfältet så att ni håller koll på frågorna eller kommentarerna som kommer in och kan vidareförmedla dem till panelen, författaren eller föreläsaren.
  • Om föreläsaren vill visa Powerpoint eller annat bildmaterial behöver ni projicera materialet i den telefon eller kamera ni filmar med för att få bra kvalitet.

2. Youtube

Youtube är en välkänd och fullständigt dominerande plattform för videoklipp av olika längd. Det går även att livesända på Youtube och sändningen ligger kvar efter att sändningen är avslutad. Har ni redan ett konto på Youtube använder ni det, annars är det enkelt att skapa ett.

Tänk på:

  • Att ta reda på om er målgrupp är vana vid Youtube och har koll på ert konto där. Om ni behöver styra trafik till er Youtubekanal kan ni påminna om sändningen i andra digitala kanaler såsom Facebook, nyhetsbrev eller hemsida.
  • Att bra ljud är det allra viktigaste vid digital sändning av ett arrangemang. Det går att använda en vanlig smart mobil för sändningen, men kom ihåg att freda platsen från störande ljud och använd headset med mick på den som pratar för extra bra ljudkvalitet.
  • Interaktion är viktig för att skapa delaktighet. Uppmana deltagare att att skriva frågor i kommentarsfältet och håll koll på det som kommer in. Utse en moderator för kommentarsfältet så att ni håller koll på frågorna eller kommentarerna som kommer in och kan vidareförmedla dem till panelen, författaren eller föreläsaren.

3. Instagram

Instagram är ett välkänt och dominerande verktyg för bild- och videodelning. En del organisationer är etablerade på Instagram och har en stor följarskara, i de fallen kan Instagram vara ett bra val för en live-sändning av ett arrangemang.

Tänk på:

  • Att ta reda på om er målgrupp är vana vid Instagram och har koll på ert konto där. Om inte – fundera över valet av kanal eller se till att styra trafiken till er kanal. Påminn om en sändning i andra forum som Facebook eller på er hemsida.
  • Att bra ljud är det allra viktigaste vid digital sändning av ett arrangemang. Det går att använda en vanlig smart mobil för sändningen, men kom ihåg att freda platsen från störande ljud och använd headset med mick på den som pratar för extra bra ljudkvalitet.
  • Interaktion är viktig för att skapa delaktighet. Uppmana deltagare att att skriva frågor i kommentarsfältet och håll koll på det som kommer in. Utse en moderator för kommentarsfältet så att ni håller koll på frågorna eller kommentarerna som kommer in och kan vidareförmedla dem till panelen, författaren eller föreläsaren.