Hoppa till huvudinnehåll

Metoder för digitala studiecirklar

Här listar vi några övningar och arbetsmetoder som kan förbättra den digitala cirkeln ytterligare.

Delade dokument

Flera digitala verktyg erbjuder möjlighet att dela dokument i en grupp. För en studiecirkel kan delade dokument fördjupa samarbetet mellan deltagarna och förståelsen. Dokumenten som delas kan vara information cirkelledaren vill dela med gruppen innan träffen men också gemensamma redigeringsbara dokument, som reflektioner, sammanfattningar eller andra

Om deltagarna är ovana vid att arbeta i det digitala verktyget kan en bra övning vara att lägga ut information innan den första träffen och uppmana deltagarna att hitta informationen och kanske skriva något i ett av de delade dokumenten.

Flippat klassrum

Modellen flippat klassrum har utvecklats i skolvärlden men går även att använda i studiecirkeln, för att frigöra tid.

Metoden innebär att mötet ”flippas” genom att vissa delar av träffen lyfts ut och hanteras asynkront, alltså av varje person när den har tid, innan träffen. För en studiecirkels arbete kan det handla om att deltagarna ska fundera på ett problem inför träffen och förbereda sig på att diskutera problemet, till exempel en fallstudie. Om ni använder delade dokument kan deltagarna skriva sina funderingar och frågor i dokumentet inför träffen, på så vis kan cirkelledaren fånga upp funderingar innan gruppen möts.

Ett annat sätt att flippa cirkeln kan vara att låta deltagarna rösta om en fråga eller ta ställning till ett antal påstående innan träffen, på cirkeln kan gruppen sedan utgå från resultatet i omröstningen. På så sätt kan ni till exempel genomföra övningen heta stolen som bygger på att deltagarna tar ställning till påståenden genom att flytta sig i ett rum.

Grupprumsfunktioner

Många digitala mötesverktyg erbjuder möjlighet att dela in gruppen i mindre grupprum. Grupperna kan ostört diskutera och arbeta med gemensamma dokument. Väl tillbaka i den stora gruppen kan ni knyta ihop säcken, sammanfatta eller visa presentationer för varandra.

E-tjänster för litteratur, tidningar och tidskrifter

Cirkeln kan nyttja de e-tjänster som nu tillgängliggjorts på grund av Corona-epidemin. Samtliga kommunala bibliotek som digitaliserats har dessa tjänster gratis, dock med olika spärrar för hur många e-medier man får låna per vecka. Flera tidningar och tidskrifter har också tillgängliggjort texter eller hela nummer digitalt.

Temperaturmätning och omröstningar

Det finns flera olika verktyg för aktivering av deltagarna och så kallas temperaturmätning eller omröstning. Mentimeter och Kahoot är sådana verktyg. Att använda den typen av verktyg kan vara ett sätt att snabbt aktivera deltagarna och få en ögonblicksbild av läget i gruppen. Mentimeter fungerar bra för omröstningar i realtid. Kahoot är ett bra verktyg för frågesporter och interaktivt lärande.

Fördjupning och tips på utbildningar

  • Utbildningen ”Den digitala studiecirkeln” lanserades nyligen av ABF och är en utbildning för dig som gått en grundläggande cirkelledarutbildning och vill lära dig mer om digitala studiecirklar. Du hittar studiehandledningen i ABFs webbutik.
  • Boken ”Distansmöten” från Idealistas förlag finns i ABFs webbutik och beskriver fördjupat vad distansarbete är och kan vara. Fokus ligger på hela processen från förberedelse, via genomförande till utvärdering och utvecklingsområden.