Hoppa till huvudinnehåll

Rapportering av digitala studiecirklar

ABF har tagit fram en manual för rapportering av digitala studiecirklar, som riktar sig till anställda på ABF. Den finns tillgänglig på ABFs infobank.

Olika former av digitala studiecirklar och hur du rapporterar dem

Studiecirklar som genomförs digitalt måste ha ett forum där alla deltagare kan mötas och föra dialog, antingen direkt via t ex video – eller telefonkonferens eller indirekt i något forum på Internet.

En verksamhet där kommunikationen enbart sker via e-post mellan ledare och deltagare kan inte rapporteras.

Precis som i en traditionell studiecirkel med fysiska möten ska cirkeln bestå av minst tre deltagare inklusive ledare. Deltagarna ska under året fylla minst 13 år. Det ska finnas tid för eftertanke och reflektion mellan sammankomsterna, du kan rapportera 3 träffar a`4 studietimmar per vecka.

I den digitala studiecirkeln går det att ha både synkrona och asynkrona träffar, du kan alltså ha träffar där alla kopplar upp sig samtidigt och träffar där deltagarna kopplar upp sig vid olika tidpunkter men under ett i förväg bestämt tidsintervall. Möjligheten att ha asynkrona träffar är något som ABF kan genomföra under en begränsad tid p g a Covid -19.

Om du leder en cirkel med asynkrona träffar beräknar du antalet sammankomster utifrån sammankomsterna i forumet. Det datum när du lägger in information eller uppgifter i forumet, är det datum som anges på närvarolistan. För att beräkna studietiden ska du utgå från tiden som du är uppkopplad i forumet. Det är alltså ledarens tid i forumet som anger hur många studietimmar som rapporteras in. Den tid som du använder som förberedelsetid inför sammankomster räknas inte in.

ABF har tagit fram en manual för rapportering av digitala studiecirklar, som riktar sig till anställda på ABF. Den finns tillgänglig på ABFs intranät Infobanken (inloggning).