Facklig verksamhet

ABF genomför tvärfackliga utbildningar tillsammans med LO och anslutna Fackförbund. För frågor och anmälan så kontakta i första hand Studieansvariga på din arbetsplats eller ditt Fackförbund men vi på ABF kan också svara på frågor om du har sådana, eller hänvisa dig till rätt person på ditt Fackförbund.