Styrelse 2023

ABF Västerbottens styrelse består av 13 ledamöter. De tre ABF-avdelningarna i länet har tre mandat var. PRO, LO och Funktionsrätt har ett mandat vardera. Mandatperioden är två år och styrelsen väljs av årsmötet.

 • Nils Holmgren

 • Vice Ordförande, VU
 • Övrig information ABF Umeåregionen
 • Gunnar Broström

 • Ordinarie ledamot, VU
 • Övrig information ABF Mitt i Lappland
 • Anna Karin Stenlund

 • Ordinarie ledamot, VU
 • Övrig information ABF Skellefteå
 • Annette Andersson

 • Ordinarie ledamot, VU
 • Övrig information LO
 • Ulf Hansson

 • Ordinarie ledamot
 • Övrig information ABF Mitt i Lappland
 • Gunilla Lundgren

 • Ordinarie ledamot
 • Övrig information ABF Mitt i Lappland
 • Robert Ignberg

 • Ordinarie ledamot
 • Övrig information ABF Skellefteå
 • Anders Svedjevik

 • Ordinarie ledamot
 • Övrig information ABF Skellefteå
 • Lovisa Westling

 • Ordinarie ledamot
 • Övrig information ABF Umeåregionen
 • Kurt-Åke Sjöström

 • Ordinarie ledamot
 • Övrig information ABF Umeåregionen
 • Christina Hedström

 • Ordinarie ledamot
 • Övrig information Funktionsrätt Västerbotten
 • Britt Jonsson

 • Ordinarie ledamot
 • Övrig information PRO