Valberedning 2021

 • Harriet Hedlund

 • Valberedning, sammankallande
 • Övrig information Socialdemokraterna
 • Mikael Abrahamsson

 • Valberedning
 • Övrig information ABF Mitt i Lappland
 • Leif Alperud

 • Valberedning
 • Övrig information ABF Umeåregionen
 • Sam Wenngren

 • Valberedning
 • Övrig information ABF Mitt i Lappland
 • Anna-Karin Stenlund

 • Valberedning
 • Övrig information ABF Skellefteå