Hoppa till huvudinnehåll

ABF ställer inte in – vi ställer om!

Publicerad

ABF har stödpaket för folkbildning i coronatider. En kunskapsbank tillgängliggör olika verktyg och metoder för exempelvis digitala studiecirklar och kulturarrangemang. En hjälplinje - Mötesakuten - ska även minska antalet inställda möten inom föreningslivet.

– I tider av oro och osäkerhet behöver människor kunna mötas och samtala om det som händer. Därför är det viktigt att inte ställa in, utan att ställa om – att möjliggöra bildning och engagemang även i kristid. Med detta stödpaket vill vi minska antalet inställda studiecirklar, arrangemang och möten och få fler att välja digitala lösningar, säger Hanna Kharazmi Holmer, verksamhetschef på ABFs förbundsexpedition.

Under de senaste veckorna har förutsättningarna för att ses fysiskt förändrats radikalt. Runt om i Sverige arbetar studieförbund och föreningsliv intensivt med att hitta nya sätt att jobba utifrån de utmaningar coronapandemin innebär. Många organisationer har redan kommit långt i att ställa om verksamhet och erbjuda alternativ till fysiska möten. Målet med den nya kunskapsbanken är att påskynda och stötta denna omställning.

ABF startar samtidigt upp Mötesakuten, en hjälplinje till stöd för de föreningar vars möten och verksamhet som just nu står stilla i samband med bekämpningen av coronaviruset. Enbart inom ABFs medlemsorganisationer finns det uppskattningsvis över 20 000 lokala styrelser som står mer eller mindre stilla.

– Det finns många som står utanför det digitala samhället, speciellt äldre. Vi måste ta ett gemensamt ansvar för att alla, oavsett ålder, klass och utbildningsbakgrund, ska kunna vara med i denna digitala omställning som sker i rekordfart. När människor inte längre får träffas fysiskt måste vi bryta isoleringen och skapa gemenskaper på nya kreativa sätt, säger Hanna Kharazmi Holmer.

Utmaningen handlar inte bara om att göra det möjligt att fortsätta bedriva inplanerad verksamhet, utan också att skapa ny folkbildning utifrån nya behov. På kunskapsbanken finns därför flera nya material om hur vi gör digitala studiecirklar, hanterar coronakrisen tillsammans, motverkar ofrivillig ensamhet och blir bättre på källkritik.

Mer information om kunskapsbanken ”Folkbildning i coronatider” och hjälplinjen ”Mötesakuten” hittar du på abf.se/corona