Hoppa till huvudinnehåll

Cirkelledare

Cirkelledaren är den som för arbetet i studiecirkeln framåt, förbereder träffarna och ser till att studieklimatet blir som bra som möjligt. En guide och inspiratör som delar med sig av sin ämneskunskap och skapar en cirkel där alla kan delta på lika villkor. Vi samtalar kring ledarrollen, gruppdynamik och hur vi lär.