Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighet

Hos ABF har alla rätt att delta på lika villkor. Vi vill att så många som möjligt ska kunna besöka och samarbeta med oss och använda vårt material.

Har du gjort en insats för tillgänglighet?

Har du på något sätt hjälpt en deltagare för att hen ska kunna delta i en studiecirkel, ska du meddela din kontaktperson. Det kan vara t.ex. hjälp till och från lokalen, anpassat material, hörslinga, tekniska hjälpmedel eller hjälp i form av upprepningar med mera. Det behöver ABF ta del av så att vi kan fortsätta att få utökat stöd för den andel deltagare i vår verksamhet som behöver särskilda insatser. 

Boka tolk

Om du är i behov av teckenspråks, dövblinds-, eller skrivtolkning bokar du detta via ditt lokala kontaktnät. 

VI SKA MED – tillgänglighetsguide

VI SKA MED har tagit fram en tillgänglighetsplan med konkreta råd för att skapa platser som är tillgängliga för flera människor, oberoende av skador eller nedsättning på hörsel och syn. Den kan du som vill fördjupa dig i tillgänglighetsfrågor, arrangörsskap och lokaler läsa här. 

Tillgänglighetspolicy och frågor

ABF antog 2012 en tillgänglighetspolicy "På lika villkor". Om du har frågor kring vår tillgänglighet är du välkommen att kontakta våra respektive kontor.

 

Se tillgängligheten i våra respektive kommuner