Hoppa till huvudinnehåll

GDPR

Nedan hittar du information om vilka uppgifter om dig som deltagare som ABF behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas och dina rättigheter, inom ramen för folkbildningsverksamhet reglerad av Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildning.

https://www.abf.se/om-abf/dataskyddsforordningen-gdpr/

ABF Västerås

Starta en studiecirkel

I en studiecirkel kan du lära dig nästan vad som helst. En studiecirkel är ungefär som en kurs, inom ABF kallar vi denna form av folkbildning för studiecirkel. Det är ett demokratiskt sätt att lära tillsammans.

Vad är en studiecirkel?

Folkbildning sker inte bara för folket, utan genom folket. Ja, genom dig! Folkbildningens pedagogik bygger på att man lär sig bäst tillsammans med andra. I en studiecirkel kan du med arbetskamrater, vänner, grannar eller medlemmar i en förening träffas för att lära er något inom ett valt område. Denna form av studiecirkel kallas ibland för kamratcirkel.

Demokrati och delaktighet är två viktiga hörnstenar i en studiecirkel. Alla ska kunna påverka och känna sig delaktiga i arbetet. Studiecirkeln utgörs ofta av diskussioner och samtal.

Studiecirkelns utformning

Minst 3 personer

Som träffas 3 eller fler tillfällen

Totalt minst 9 studietimmar

Cirkelledarens roll

Som cirkelledare är du pedagog, inspiratör och sammanhållande kraft i studiecirkeln. ABF Malmö utbildar dig i ledarskap, kommunikation och pedagogik.