Hoppa till huvudinnehåll

Care for U – nytt ESF-projekt till ABF Västmanland

Publicerad

Det är med stor glädje vi kan meddela att ABF Västmanland har fått Europaprojektet Care for U som ska hjälpa ukrainare till arbete.

ABF Västmanland har sett ett behov hos de ukrainare, som har anlänt till Västmanland under massflyktingsdirektivet, att få hjälp med att komma in på arbetsmarknaden. Många har varit i Sverige i ett mer än ett halvår och är angelägna om att komma in i det svenska samhället och dess arbetsmarknad.

– Vi har sett kompetenta människor försöka på egen hand och varit nära att knäckas då de ej har lyckats, berättar ABF Västmanlands studieombudsman Eva-Marie Rasmusson. Ett projekt av den här storleken stöttar inte bara ukrainarna utan ger oss också möjlighet att stötta näringslivet i Västmanland med dess tillväxt. ABF Västmanland har resurserna, erfarenheten, kunskapen och kontakterna för att kunna genomföra ett så inte bara omfattande men också resultatorienterat projekt.

­– Det är oerhört glädjande att vi nu får möjlighet att stötta Ukrainarna med att komma i arbete, säger projektledare Pia Gustafsson.

I projektet som löper på ett år med start 1 januari 2023, kommer individen att, utifrån en individuell handlingsplan, få ett stort antal insatser. Insatserna sker utifrån individernas behov och organiseras som gruppaktiviteter i form av studiecirklar, kurser, föreläsningar, praktiska moment samt individuellt stöd.

Care for U är ett nationellt projekt över flera län, projektägare är ABF centralt. Vårt lokala delprojekt handhas av ombudsman Eva-Marie Rasmusson och projektledare Pia Gustafsson. Ytterligare tre personer kommer till i projektet för att kunna hjälpa 300-500 individer i länet.

 

För mer information eller intervju kontakta:

Pia Gustafsson, projektledare ABF Västmanland
Mobil: 072 – 058 62 26
E-post: pia.gustafsson@abf.se