Hoppa till huvudinnehåll

Fackligt

LFS (Lokala Fackliga Studiekommittén)

LFS är ABF Västra Västmanlands fackliga studiekommitté som skall samordna LO-fackens studiebehov. Uppdraget är att utbilda studieorganisatörer, cirkelledare och att efter de fackliga organisationernas önskemål arrangera cirklar, kurser och kulturverksamhet.
ABF/LFS mål är att verka för tvärfacklig medlemsutbildning, handledarutbildning och utbildning om främlingsfientlighet. LFS ska verka för upprättandet av ett register över handledare för att inventera behovet av utbildning och skapa möjlighet att sätta in insatser i cirklar/kurser som är i behov av handledare, samt utveckla ett närmare samarbete med LO-facken i kommunerna.
LFS träffas ca fyra gånger per år vår/höst och har en utvecklingsdag under året, samt genomför en gemensam verksamhetskonferens med LFS i Västerås.

LFS:en består av fackliga representanter nominerade från sina förbund i Västra Västmanland.