Hoppa till huvudinnehåll

Projektutvecklare

Publicerad

Vill du vara med och utveckla vår verksamhet i ABF FyrBoDal? Nu söker vi en avdelningsövergripande projektutvecklare som vill utveckla ABF´s roll som samhällsaktör och använder kommunikation och nätverkande som metoder för framgångsrik uppdragsverksamhet.

ABF FyrBoDal är en av dryga 50 avdelningar i landet. I vår avdelning finns 17 kommuner med Strömstad och Åmål i norr, Alingsås i söder och Trestad i mitten.

ABF jobbar från Mötesplatser i varje kommun med olika typer av verksamheter så som; studiecirklar, kulturarrangemang, utbildningar, uppdrag och projekt.

Vi är geografiskt spridda, men genom vår strategi, idéprogram och interna struktur, så har vi en gemensam plattform i vardagen.

Vi arbetar utifrån ett idéprogram där människors rätt att vara olika är en självklar utgångspunkt i vårt dagliga arbete. Det är viktigt att du delar vår människosyn.

Tjänsten som projektutvecklare, där du blir en av 30 medarbetare, handlar om att tillsammans med arbetsmarknadsansvarig utveckla vår stora uppdrags- och projektverksamhet men kunskaper och hantering av ABF´s ingångar för social ekonomi är också frekvent förekommande arbetsområden utifrån utpekade målgrupper och samverkanspartners.

Arbetsbeskrivning

Som projektutvecklare för hela vårt avdelningsområde kommer du arbeta med:

 • Uppsökande och relationsskapande arbete mot kommunala tjänstemän och politiker, myndigheter och övriga finansiärer
 • Resultatinriktat arbeta för, och utgå ifrån, antagna mål och strategier
 • Drivande och delaktig i våra arbets- och styrgrupper
 • Ekonomiskt ansvara för våra uppdrags- och projektmål sett till såväl förprojektering, drift och uppföljning
 • Ansvarsfullt kommunicera med berörda kollegor utifrån dina ansvarsområden samt fånga upp projektingångar från kollegors arbetsområden
 • Utifrån ditt samhällsengagemang fånga upp och skapa projektförutsättningar för de utpekade och prioriterade målgrupperna som återfinns i vårt idéprogram

 

Kravspecifikation  

Som projektutvecklare behöver du kompetenser som:

 • Förmåga att bemöta människor (skallkrav)
 • Resultatinriktad och lösningsfokuserad (skallkrav)
 • Entreprenörsanda och initiativtagande (skallkrav)
 • God och ansvarsfull kommunikatör både internt och externt. (skallkrav)
 • Självgående med greppkänsla (skallkrav)
 • Samarbetsförmåga för helhetssyn (skallkrav)
 • Förmåga att kunna prioritera (skallkrav)
 • Förmåga att organisera och leda verksamhet (skallkrav)
 • Samhällsengagerad
 • Föreningskunskap
 • Datavana (Windows och Officemiljö, sociala medier)

 

Anställningsvillkor

ABF har kollektivavtal med bl.a. fackförbundet Handels.

Tjänsten kräver körkort och tillgång till egen bil.

I tjänsten ingår visst kvälls- och helgarbete.

Kontaktpersoner:

För mer information om tjänsten kontakta Tommy Sellstedt, Verksamhetsledare, 0706-67 75 50, tommy.sellstedt@abf.se eller Margaretha Svensson, facklig representant, 010-722 01 29, margaretha.svensson@abf.se.

 

Rekryteringsprocessen/Ansökningsförfarande

Vi arbetar med en icke diskriminerande och kompetensbaserad rekryteringsmetod. Vi tar därför inte emot traditionella tjänsteansökningar med CV och/eller personliga brev.

Rekryteringsprocessen kommer inledningsvis bestå av att du svarar på nedanstående frågor. Om du får besked om att du gått vidare till intervju, kommer du att få komplettera med att skicka in några rader om dig själv.  Detta kommer att meddelas under vecka 26. Därefter följer en första intervju vecka 33. Eventuella slutintervjuer med arbetsprov sker under vecka 35. Besked om du kommer att erbjudas tjänsten eller inte kommer att ges i vecka 36.

Tjänsten beräknas tillsättas den 1 oktober eller enligt överenskommelse.

Din ansökan mailas till tommy.sellstedt@abf.se senast den 14 juni.

Frågor att besvara

Då du är ansvarig för utvecklingen av vår projektverksamhet skapar du nätverkande relationer med våra samarbetspartners utifrån att de i större utsträckning än idag kan och bör använda sig av ABF som samhällsaktör i lokalsamhället. För att genomföra ovanstående krävs bland annat såväl entrepenörsskap som initiativförmåga.

1) Beskriv hur du skulle vilja lägga upp ditt projektutvecklande arbete såväl initialt som på längre sikt

2) Ge exempel på hur du arbetar med entrepenörsanda

3) Ge oss två exempel på din initiativförmåga    

Då ABF FyrBoDals personalstyrka är utspridda i 17 kommuner är din kommunikativa förmåga oerhört viktig såväl skriftligt som muntligt. Det handlar om att på ett ansvarsfullt sätt delge sina kollegor om det arbete du uträttar men också ta till sig och ha med sina kollegors erfarenheter och kompetens i ditt arbete.                                                                          

4) Beskriv hur du föredrar att kommunicera i en arbetsgrupp

5) Ge exempel på vad, som för dig, varit en framgångsrik kommunikation i din arbetsvardag 

6) Hur skulle du vilja kommunicera ett av dig initierat, påbörjat och pågående projekt för att skapa förståelse, helhetssyn och engagemang tillsammans med dina samarbetande kollegor?   

I ditt arbete på ABF kommer med all säkerhet ditt utåtriktade och relationsskapande arbete att uppta en stor del av din arbetstid. En kommunledning kontaktar dig på ABF för att få hjälp med att organisera kompletterande SFI-verksamhet för en större grupp individer.

7) Hur skulle du ta dig an denna förfrågan? Skriv utförligt och ge oss en målande beskrivning av dina tankar och hantering                                                             

8) Ge oss din ekonomiska bild för ett sådant uppdrag       

Inom ABF finns oändliga arbetsområden, samhällsutmaningar och målgrupper att jobba med. Du som anställd kommer att bli tvungen att prioritera i din vardag och kommer att få visst stöd med detta genom dialog med chef samt årliga handlingsplaner.                                       

9) Berätta om en arbetssituation då du tvingats prioritera och hur du gick tillväga. 

10) Du har fått igång en betydande och nyskapande projektverksamhet på fem geografiskt spridda platser inom vår ABF-enhet. Projekten är samtliga i en uppbyggnadsfas och har bara någon månad på nacken. I ett av projektuppdragen så är uppdragsgivaren rejält missnöjd och nedläggningshot föreligger; sätt oss in i denna situation och beskriv hur du går tillväga för att lösa situationen.

Välkommen med din ansökan!