Hoppa till huvudinnehåll

Verksamhetssamordnare

Publicerad

Vill du vara med och utveckla vår verksamhet i Åmål? Nu söker vi en verksamhetssamordnare som brinner för folkbildning och kultur, som tycker om att skapa verksamhet i dialog med andra.

ABF FyrBoDal är en av dryga 50 avdelningar i landet. I vår avdelning finns 17 kommuner med Strömstad och Åmål i norr, Alingsås i söder och Trestad i mitten.

ABF jobbar från Mötesplatser i varje kommun med olika typer av verksamheter så som; studiecirklar, kulturarrangemang, utbildningar och projekt m.m.

Vi är geografiskt spridda, men vår strategi, målinriktning och regelbundna möten gör att vi har en gemensam plattform i vardagen.

Vi arbetar utifrån ett idéprogram där människors rätt att vara olika är en självklar utgångspunkt i vårt dagliga arbete. Det är viktigt att du delar vår människosyn.

Tjänsten som verksamhetssamordnare, där du blir en av 30 medarbetare, handlar om att möjliggöra och skapa verksamhet och aktiviteter med folkbildningens metoder.

Arbetsbeskrivning

Som verksamhetssamordnare med utgångspunkt i Åmål kommer du arbeta med:

 • Uppsökande och relationsskapande arbete mot föreningsliv och andra grupper.
 • Arbeta och utgå utifrån antagna mål och strategier.
 • Organisera och samordna studiecirklar och verksamhet utifrån folkbildningens regler och metoder.
 • Möjliggöra och arrangera möten mellan människor i lokalsamhället.
 • Skapa nya kontakter och nätverk.
 • Utifrån ditt samhällsengagemang fånga upp och skapa förutsättningar för de behov i samhället som ABF och folkbildningen skulle kunna hjälpa till med.
 • Att med ABFs Kulturhus i Åmål som bas, skapa ett inkluderande nätverk för en utvecklad och berikande kulturverksamhet.

Kravspecifikation  

Som verksamhetssamordnare behöver du kompetenser som:

 • Förmåga att bemöta människor (skallkrav)
 • God och ansvarsfull kommunikatör både internt och externt. (skallkrav)
 • Självgående med greppkänsla (skallkrav)
 • Samarbetsförmåga för helhetssyn (skallkrav)
 • Förmåga att kunna prioritera (skallkrav)
 • Förmåga att organisera och leda verksamhet (skallkrav)
 • Lösningsfokuserad
 • Lokalkännedom
 • Samhällsengagerad
 • Resultatinriktad
 • Entreprenörsanda
 • Initiativtagande
 • Föreningskunskap
 • Datavana (Windows och Officemiljö, sociala medier)

 

Anställningsvillkor

ABF har kollektivavtal med fackförbundet Handels.

Tjänsten kräver körkort och tillgång till bil.

I tjänsten ingår även kvälls- och helgarbete.

Kontaktpersoner:

För mer information om tjänsten kontakta Jane Larzon, Verksamhetsledare, 010-722 01 01, jane.larzon@abf.se eller Margaretha Svensson, fackklubbsrepresentant, 010-722 02 29, margaretha.svensson@abf.se.

Rekryteringsprocessen/Ansökningsförfarande

Vi arbetar med en icke diskriminerande och kompetensbaserad rekryteringsmetod. Vi tar därför inte emot traditionella tjänsteansökningar med CV och/eller personliga brev.

Rekryteringsprocessen kommer inledningsvis bestå av att du svarar på nedanstående frågor. Om du får besked om att du gått vidare till intervju, kommer du att få komplettera med att skicka in några rader om dig själv. Detta kommer att meddelas senast den 15 juni. Därefter följer en första intervju den 20 eller 21 juni. Ev. slutintervjuer sker under vecka 26. Besked om du kommer att erbjudas tjänsten eller inte kommer att ges i vecka 27 2018.

Tjänsten beräknas tillsättas den 1 september 2018 eller enligt överenskommelse.

Din ansökan mailas till jane.larzon@abf.se senast den 14 juni.

Frågor att besvara

Då du är ansvarig för att driva utvecklingen av ABFs Kulturhus och vår verksamhet i Åmål, så som att medlemsorganisationerna och andra grupper i större utsträckning använder sig av ABF som samarbetspart/resurs skall du vara självgående och kunna organisera, planera och genomföra dina arbetsuppgifter på egen hand.

1) Beskriv hur du skulle vilja lägga upp ditt arbete såväl initialt som på längre sikt

2) Ge exempel på hur du arbetar självgående                                                             

Då ABF FyrBoDals personalstyrka är utspridda i 17 kommuner är din kommunikativa förmåga oerhört viktig såväl skriftligt som muntligt. Det handlar om att på ett ansvarsfullt sätt delge sina kollegor om det arbete du uträttar men också ta till sig och ha med sina kollegors erfarenheter och kompetens i ditt arbete.                                                                          

3) Beskriv hur du föredrar att kommunicera i en arbetsgrupp

4) Ge exempel på vad, som för dig, varit en framgångsrik kommunikation i din arbetsvardag     

I ditt arbete på ABF kommer ett utåtriktat relationsskapande arbete att uppta en stor del av din arbetstid. En ny grupp kontaktar dig på ABF för att få hjälp med att organisera sin nybildade förening.

 5) Hur skulle du ta dig an denna gruppering?                                                                    

6) Vilka behov tror du att gruppen kan ha? Spekulera fritt!                                                   

Inom ABF finns oändliga arbetsområden, samhällsutmaningar och målgrupper att jobba med. Du som anställd kommer att bli tvungen att prioritera i din vardag och kommer att få hjälp med detta genom dialog med arbetsledning, handlingsplaner etc.                                  

7) Berätta om en arbetssituation då du tvingats prioritera och hur du gick tillväga.                  

ABF FyrBoDal har cirka 300 anslutna föreningar som är s.k. medlemsorganisationer hos oss. Dessa föreningar har olika intresseområden och många gånger ett stort samhällsengagemang. Här har självklart ABF en stor roll att fylla. Att som anställd vara samhälls- och kulturellt engagerad är nästintill nödvändigt för att förstå, drivas av och kunna möta våra föreningars engagemang.

8) Hur är du samhällsengagerad idag?

9) Vilka samhällsfrågor brinner du för?

10) Vilka kulturella erfarenheter har du och vilka kulturfrågor brinner du för?

Välkommen med din ansökan!