Hoppa till huvudinnehåll

Projekt Grooming

Publicerad

ABF FyrBoDal är idag i uppstartsfasen att starta upp projekt Grooming med våra kommuner och andra aktörer i FyrBoDal.

Huvudmålet med detta pilotprojekt är att synliggöra vad grooming är samt öka kunskapen till vuxenvärlden, Vårdnadshavare och andra viktiga vuxna. Att ge rätt förutsättningar till vuxenvärlden då vi har en skyldighet att ge våra barn en trygg uppväxt. Detta leder också till att synliggöra Grooming bland våra barn men i ett utbildningssyfte med riktat arbetsmaterial för målgruppen.

Vi har under år 2021 arbetat fram metoder, tillvägagångssätt, börjat skapa regelriktigt arbetsmaterial och har dialog med våra kommuner i FyrBoDal.

Vi är nu i fasen att rekrytera en projektledare för detta 3 åriga projekt som ska leda och utveckla projektet. Det här är stort, enormt viktigt, ett stort samhällsproblem som vi inte får blunda för.

Gör en annan värld möjlig.