Hoppa till huvudinnehåll

Perfect Match

Perfect Match genomfördes med stöd av Europeiska Socialfonden och syftade till att skapa en metod där nya samarbeten mellan ABF, fackföreningsrörelsen och Arbetsförmedlingen underlättade för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden. Projektet drevs av ABF förbundet. Arbetsförmedlingen och LO var samarbetspartner. Perfect Match genomfördes av fem ABF-avdelningar i mellersta och södra Sverige, varav ABF FyrBoDal var en. Målet var att 60 procent av deltagarna skulle komma i arbete eller studier. Övriga deltagare skulle ha närmat sig arbetsmarknaden. Genom att samordna resurser, utveckla nya metoder, synliggöra normer, ge individuella yrkeskunskaper och använda fackliga företrädare som dörröppnare till arbetsplatser, ville vi möjliggöra effektiv rekrytering för företagare och en snabb väg till arbete för nyanlända – en Perfect Match. Tyvärr avslutades projektet i förtid p.g.a. den budget som togs i december 2018. Denna budget omöjliggjorde den medfinansiering som var en förutsättning för att kunna driva projektet. Trots att projektet avslutades tidigare än planerat så gav det många erfarenheter, nya kontakter och stärkte deltagarna, vilket resulterade i att de flesta valde att läsa vidare mot ett yrke som efterfrågas på arbetsmarknaden. Ett antal deltagare fick också arbete under projekttiden.