Hoppa till huvudinnehåll

Exchange for empowerment

"Exchange for empowerments" partners vill lära av varandra, utveckla och prova nya metoder genom att arbeta tillsammans för att stärka människor mot arbetsmarknaden.

Syftet med projektet är att - Utveckla en bättre gemensam metod för egenmakt och delaktighet i våra organisationer - Förbättra de praktiska arbetsmetoderna för delaktighet och inflytande - Utarbeta riktlinjer för hur dessa metoder och verktyg, såsom lärande studiecirklar, kan användas över hela Europa - Bilda ett kluster av organisationer som arbetar med dessa metoder i Europa - Arbeta för inflytande på EU:s politik för integration genom dialog i våra nätverk, Solidar och Y.E.S Forum och via kanaler och partners såsom Social Platform aktiviteter "Exchange for empowerments" partners vill lära av varandra, utveckla och prova nya metoder genom att arbeta tillsammans med organisationer som delar tron på de inneboende styrkan hos alla människor och att arbetet med egenmakt i eftersatta områden.

Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden.