Hoppa till huvudinnehåll

No Limits

No Limits är en mötesplats där ungdomar utvecklas och stärks både som individer och inom sina kompetenser i estetiska ämnen.

No Limits startade 2013 med syftet att vara en välkomnande mötesplats för ungdomar med neuropyskiatriska funktionshinder. Film, bild, smycketillverkning, animation, cosplay är några områden som deltagarna ägnat sig åt på mötesplatsen. Några ungdomar har varit med sedan starten, någon har gått vidare till egen verksamhet, nya ungdomar kommer till och bidrar med nya verksamhetsområden. Verksamheten drivs med medel från Socialstyrelsen och genom ett IOP med Uddevalla kommun. Mycket egna resurser har lagts och läggs fortfarande på verksamheten som vi anser vara en prioriterad verksamhet utifrån vårt mål att alla ska ha möjlighet att delta och utvecklas i samhället.