Hoppa till huvudinnehåll

Perfect Match

Tillsammans vill skapa en Perfect Match - där vi på bästa sätt matchar arbetssökande i etableringen mot ett jobb och egen försörjning!

Projektets syfte är att hitta en bra modell för hur folkbildningen (ABF), Arbetsförmedlingen, lokala LO-förbund och arbetsgivare inom de branscher de verkar tillsammans och andra lokala aktörer gemensamt kan underlätta etableringen – matchning till rätt arbete för nyanlända.

Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden.