Musik

Musikgrupper och band. Förfrågningar om nya studiecirklar görs till Peter Dahlin. E-post: peter.dahlin@abf.se telefon: 031-7743166. För band som söker replokal: Mejla replokal.095@abf.se. Foton: Alireza Badiee