Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsplan

Vad vill vi med bandet? Alla studiecirklar behöver berätta lite om sina mål och syften – och hur ni tänker försöka ta er dit. I webbformuläret eller på baksidan av anmälningsblanketten skall du och bandet redan ha svarat på frågorna ”det här vill vi med bandet”, och ”så här tänker vi jobba med cirkeln”. Era svar ger oss en bra grundbild av vad ni vill uppnå med cirkeln.

Studiehandledning

ABF Göteborg har även tagit fram en studiehandledning till boken "Do It Yourself – Från noll till hundra på egen hand" (som alla band kan få gratis när de startar en cirkel). Denna studiehandledning kan ni använda som arbetsplan. I studiehandledningen bryts de olika kapitlen ner i konkreta förslag på cirkelträffar och ni får tydliga "handlingsplaner" för att exempelvis genomföra en inspelning i replokalen eller "arrangera en minifestival". Genom att utföra de olika stegen i handledningen gör ni – i verkligheten – det som ni läst om i själva DIY-boken! Handledningen innehåller också frågor och tankar som ni kan använda för diskussioner i bandet – så att ni tar de beslut som känns rätt för er.

Annat material

Väljer ni att arbeta med andra material (istället för D.I.Y.-böckerna) skall ni själva lämna in en kortfattad arbetsplan som beskriver hur ni tänker gå tillväga.