Hoppa till huvudinnehåll

Kostnadsersättning

ABF får statsbidrag för att kunna genomföra folkbildning och cirkelverksamhet. Bland annat kan vi hjälpa musikgrupper med kostnader som är kopplade till cirkeln. Du och bandet kan exempelvis få ersättning för lokalhyra eller arbetsmaterial. Den här ersättningen utbetalas retroaktivt, och grundas på underlag som kvitton och bankutdrag. Mer om det lite senare.

Kostnadsersättning

Kostnadsersättning är alltså något som du och bandet kan få för kostnader som har med er cirkel att göra under den period som cirkeln pågår. Kostnadsersättning är inget bidrag och det går inte att "söka".

 

Vad kan man använda kostnadsersättningen till?

Vi vill att kostnadsersättningen skall vara till nytta för hela bandet. Därför är just lokalhyra en utmärkt kostnad att använda som underlag. En annan vanlig kostnad är förbrukningsvaror som trumpinnar, strängar, plektrum och så vidare.Prylar med andrahandsvärde funkar inte! Kostnadsersättningen får inte användas för utrustning som kan säljas eller tillfalla en enskild gruppmedlem om cirkeln upphör.

 

Här är en lista på bra underlag för kostnadsersättning

  • Lokalhyra
  • Förbrukningsartiklar (trumpinnar, strängar, plektrum och så vidare)
  • Studiotid
  • Videoinspelning
  • PR-material
  • Webbtjänster (för exempelvis gruppens hemsida)

 

ABF betalar inte ut kostnadsersättning för följande

- Inventarier/artiklar (prylar) med andrahandsvärde.
Detta inkluderar allt som kan tänkas bli en personlig ägodel om en cirkel upphör med sin verksamhet.

 - Resor till annan ort
Undantag: Om resan sker för vidareutbildning, exempelvis en föreläsning eller kurs som kan knytas till det ni gör I cirkeln. Detsamma gäller om du och bandet vill finansiera en resa för en instruktör eller annan kompetensperson som skall "arbeta" med er en eller ett par gånger.

- Uppenbart kommersiell verksamhet
Om du och bandet har, eller jobbar tillsammans med, ett företag och vill använda kostnadsersättningen för någonting som skall bokföras på företaget. Detta går alltså inte.

 

Hur redovisar man kostnader?
En cirkellista är normalt på tio till tjugo träffar. De flesta musikgrupper hos ABF har kontinuerlig verksamhet, vilket innebär att de fyller i sin lista till dess att den är full. I tidsbestämda cirklar kanske listan är "full" redan vid exempelvis fem tillfällen, om det är så man har bestämt. När du och bandet skickar in er färdiga lista skall ni skicka med underlag för kostnadsersättning. Helt enkelt kostnader som gruppen haft under den period som listan gäller för. Även bankuppgifter på den i bandet som skall vara kassör och alltså ta emot ersättningen skall ni skriva med.

 

Följande gäller för underlaget

  • Vi kan bara ta emot originalkvitton. VI kan ta kopia på kvitton och skicka till dig och bandet om ni vill, men ABF måste bokföra och fysiskt lagra originalkvitton. Om kvittot skulle behövas på grund av något ärende med en affär, finns kvittot alltid arkiverat hos oss på ABF.
  • För lokalkostnader skall du och bandet skicka in en kopia på hyresavtalet (minst en person från bandet skall stå på kontraktet). Sedan skall ni skicka underlag för varje inbetalning (bankavi eller utdrag från Internetbank) som visar att pengar satts in från ett konto, som tillhör någon i cirkeln, till samma konto som specificeras på hyreskontraktet.

    Ofta är man flera grupper i en lokal och bara en av dessa står på kontraktet. Om det är så för er kan ni tillsammans ordna ett eget kontrakt som berättar hur ni kommer överens om att dela på hyran, samt hur och när ni skall betala. Ett sådant kontrakt, tillsammans med en kopia på det faktiska hyreskontraktet från den grupp som har avtal med hyresvärden, fungerar som underlag. Sedan behövs kontinuerligt underlag på att pengar faktiskt betalas till hyran. Detta kan ske på samma sätt som ovan, dvs att ni i kontraktet skriver vilket konto pengarna skall sättas in på och att ni sedan med avi eller utdrag från Internetbak visar att ni sätter in pengar där – eller genom att personen som tar emot pengarna för hyran skriver ett kvitto på att hon eller han tagit emot din och bandets del av hyran.

 

Varför får inte alla kostnadsersättning?

Repar du och bandet på Rockverkstan eller Rockverket? Då har er kostnadsersättning redan använts för att göra hyran billigare för er. Ni behöver alltså inte tänka på att hålla reda på kvitton och inbetalningar – så länge ni lämnar in listan i tid kan ni repa vidare i schysta lokaler – till ett subventionerat pris! Med andra ord får även ni kostnadsersättning, men på ett annat sätt.