Hoppa till huvudinnehåll

Studiecirkelns form och innehåll

Studiecirkeln är en öppen form för lärande och utövande och en cirkel kan se ut på många olika sätt. Här är en lista på "ingredienser" som en cirkel bör innehålla:

1.        Cirkeln är öppen för alla, utan krav på förkunskaper

2.        Deltagaren avgör själv om han/hon vill delta

3.        Deltagarna har inflytande över innehåll och upplägg

4.        Cirkeln leder till ett lärande vars syfte är utveckling och förändring

5.        Kunskap söks gemensamt och samtal och diskussion är en viktig del

6.        Det finns tid för reflektion och eftertanke mellan sammankomsterna

7.        Det finns studiematerial med studieplan eller en av gruppen utarbetad skriftlig arbetsplan där någon form av studiematerial ingår *

8.        Ledaren är godkänd av studieförbundet och har fått introduktionsutbildning *

9.        Deltagarna skall få sådan information att de vet att de deltar i en studiecirkel, vet vilket studieförbund som anordnar cirkeln de deltar i och har möjlighet att ta ansvar för sitt lärande *

 

* Förtydliganden  
7. För att leva upp till denna punkt skall alla musikgrupper hos ABF Göteborg ta emot exemplar av vårt egenproducerade musikmaterial "D.I.Y. – från noll till hundra på egen hand" och tillhörande studiehandledning. Om du och bandet vill utarbeta en egen arbetsplan och hitta eget material skall ni skicka in detta till oss. Läs mer i delen om studiematerial och delen om studiehandledning och arbetsplan.

8. ABF Göteborg ordnar ungefär två cirkelledarutbildningar per termin, och du som är cirkelledare skall ha gått på en sådan någon gång under cirkelns första år.

9. Det är cirkelledarens ansvar att delge den information som ABF skickar ut.