Hoppa till huvudinnehåll

Vad är en studiecirkel?

Det finns regler som måste följas när man har en studiecirkel. Dessa har bestämts av Folkbildningsrådet som har fått uppdraget av vår regering. Studieförbund och olika avdelningar har sedan ytterligare regler. Nedan hittar du och bandet ett par enkla hållpunkter:

  • En studiecirkel är definitionsmässigt en liten grupp människor som utifrån sina behov och intressen söker kunskap.
  • En studiecirkel kan bedrivas med enbart fysiska möten, en kombination av fysiska möten och distansstudier eller helt på distans.
  • En studiecirkel består av minst tre personer som träffas minst tre gånger och minst nio studietimmar sammanlagt. En studietimme omfattar 45 minuter.
  • Möjligheterna att föra ett samtal där alla kan komma till tals sätter gränsen för antalet deltagare i cirkeln.
  • För att räknas som deltagare i cirkeln skall man ha varit närvarande vid minst tre cirkelsammankomster, varav minst en gång vid de tre första sammankomsterna.
  • En grupp får som mest rapportera 12 studietimmar per vecka, fördelat på maximalt tre tillfällen.
  • Man får rapportera upp t.o.m. fyra studietimmar per träff.
  • Man kan rapportera maximalt 480 studietimmar på ett kalenderår.