Hoppa till huvudinnehåll

Noomaraton i Västra Götaland 2022

Du har 24 timmar på dig att göra en film! Det enda du får veta är tre platser, tre föremål och ett tema.

Den första helgen i september äger Noomaraton rum i hela landet, tävlingen där du gör film på tid.

ABF Göteborg, ABF Västra Götaland och Förvaltningen för kulturutveckling Västra Götalandsregionen är stolta arrangörer av Västra Götalands tävlingshelg.

Om Noomaraton

Deltagande lag har 24 timmar på sig att göra en max 5 minuter lång film utifrån givna förutsättningar – tre platser, tre föremål, ett tema – som offentliggörs vid starten. Förutsättningarna är hemliga fram till starten för att ge alla deltagande lag samma utgångsläge för filmskapandet.

Startskottet går 3 september kl 09:00 och avslutas 4 september kl 09:00. Tävlingen är öppen för alla åldrar.

Anmälan

Du anmäler ditt lag genom att fylla i formuläret.

Så går tävlingen till

Start

Tävlingen startar kl 09:00 lördagen den 3 september. Ett startmejl med de hemliga förutsättningarna skickas till varje lag. Förutsättningarna presenteras även samtidigt på www.noomaraton.se.

Målgång och inlämning av tävlingsbidrag

Målgången sker på söndagsmorgonen klockan 09:00 då man lämnar in sina bidrag genom att ladda upp dem på YouTube och skicka länken till oss.

 • Ladda upp filmen som Offentlig eller Olistad (ej Privat).
 • Ladda upp filmen i så hög kvalitet som möjligt.
 • Ange lag- och filmtitel i mejlet.
 • E-posta länken till jens.isaksson@abf.se senast klockan 09:00 på söndagsmorgonen.

Tänk på att uppladdningen kan ta tid och att vi inte godkänner länkar som kommer in senare än 09:00. Däremot är det tillåtet att filmen fortsätter ladda upp på YouTube några minuter efter klockan nio, men mejlet med länk måste vi alltså ha innan tid för målgång.

Regionfinal

I år blir det tyvärr ingen riksfinal i Stockholm. Däremot kommer vi den 17 september att ha en festlig regionfinal på Bio Roy under Frame Filmfestival i Göteborg, dit alla lag är välkomna. Tio utvalda tävlingsbidrag kommer att visas och två vinnarlag kommer att koras.
Noomaratons regionfinal kommer att teckenspråkstolkas och bidragen kommer att textas.

Mer information om regionfinalen kommer.

Regler

Vänligen läs igenom reglerna, som är desamma i alla deltagande regioner/län.

 • Deltagande lag har 24 timmar på sig att göra en max 5 minuter lång film utifrån givna förutsättningar (tre platser, tre föremål, ett tema) som offentliggörs vid starten. Förutsättningarna är hemliga fram till starten för att ge alla deltagande lag samma utgångsläge för filmskapandet.
 • Ett filmlag består av 1–4 personer. Varje lag får ta hjälp av skådespelare och statister men filmning och allt som hör till filmarbetet görs av medlemmarna i laget.
 • Filmen får skapas med valfri teknik och alla genrer är välkomna (spelfilm, animation, dokumentär). Redigering får användas.
 • Om musik används i filmen ska den vara egenkomponerad eller clearad, det vill säga filmlaget måste ha införskaffat rättigheter av upphovsmakaren för att använda musiken i filmen. Fri katalogmusik (t.ex. från iMovies ljudarkiv) kan också användas. Även bildmaterial ska vara egenskapat, clearat eller komma från fritt arkiv.
 • Färdig film får vara max 5 minuter, inklusive eftertexter.
 • Senast kl 09:00 på söndagen, 24 timmar efter startskottet, ska den färdiga filmen vara inlämnad.

Inlämnade bidrag lämnas av den regionala tävlingsledningen till en jury som utser två vinnare av årets regionala tävling. En NOOMARATON-jury bedömer tävlande filmer utifrån följande kriterier:

 • Berättelsens förmåga att gripa sin publik.
 • Hur väl filmen speglar förutsättningarna.
 • Filmiskt hantverk.

Teknisk kvalitet ska inte i någon högre grad styra. Att förutsättningarna (tema, platser och föremål) fyller en funktion för handlingen och visualiseras är centralt vid juryns bedömning.

 

Noomaraton är öppen för alla att delta i – oavsett ålder och filmerfarenhet.

Noomaraton arrangeras av Filmregionerna, med stöd av Svenska Filminstitutet.