Hoppa till huvudinnehåll

Projekt för demokratiarbete

Publicerad

Digidem Lab och ABF Göteborg beviljas Vinnovastöd för demokratiarbete

Under de kommande två åren ska demokratilabbet Digidem Lab tillsammans med ABF Göteborg arbeta för att underrepresenterade grupper ska får mer makt i kommunala beslutsprocesser.

Projektet beviljades nyligen stöd från innovationsmyndigheten Vinnova och sker i samarbete med stadsdelsförvaltningarna i Västra Hisingen, Lundby och Majorna-Linné i Göteborg, Skärholmen i Stockholm samt Bostadsbolaget i norra Biskopsgården.

De senaste åren har det skett stora framsteg globalt med nya digitala plattformar och fysiska metoder som ger medborgare möjlighet att mötas för att delta i och forma politiska beslut.

Det kan handla om att lägga politiska förslag som andra medborgare röstar om, lämna synpunkter på kommunens handlingsplaner och stadsplanering i sitt närområde eller bestämma över vad delar av kommunens investeringsbudget ska läggas på.

Tillsammans med de olika stadsdelarna och Bostadsbolaget ska Digidem Lab med ABF Göteborg utforma medborgarprocesser baserade på dessa internationellt beprövade verktyg och metoder.

Tjänstepersonerna som deltar i projektet ska utbildas och få redskap för att på bästa sätt kunna genomföra medborgarprocesser med fokus på att inkludera de grupper som Demokratiutredningen konstaterat har minst makt, dvs. unga, utrikesfödda och kvinnor.

Förhoppningen är att skapa goda exempel som fler svenska kommuner kan använda sig av och på så sätt skapa en bestående positiv förändring på systemnivå.

Mer om projektet och Digidem Lab