Hoppa till huvudinnehåll

Vinnova

Digidem Lab och ABF Göteborg beviljas Vinnovastöd för demokratiarbete

Under de kommande två åren ska demokratilabbet Digidem Lab tillsammans med ABF Göteborg arbeta för att underrepresenterade grupper ska får mer makt i kommunala beslutsprocesser.

Projektet beviljades nyligen stöd från innovationsmyndigheten Vinnova och sker i samarbete med stadsdelsförvaltningarna i Västra Hisingen, Lundby och Majorna-Linné i Göteborg, Skärholmen i Stockholm samt Bostadsbolaget i norra Biskopsgården.

De senaste åren har det skett stora framsteg globalt med nya digitala plattformar och fysiska metoder som ger medborgare möjlighet att mötas för att delta i och forma politiska beslut.

Det kan handla om att lägga politiska förslag som andra medborgare röstar om, lämna synpunkter på kommunens handlingsplaner och stadsplanering i sitt närområde eller bestämma över vad delar av kommunens investeringsbudget ska läggas på.

Tillsammans med de olika stadsdelarna och Bostadsbolaget ska Digidem Lab med ABF Göteborg utforma medborgarprocesser baserade på dessa internationellt beprövade verktyg och metoder.

Tjänstepersonerna som deltar i projektet ska utbildas och få redskap för att på bästa sätt kunna genomföra medborgarprocesser med fokus på att inkludera de grupper som Demokratiutredningen konstaterat har minst makt, dvs. unga, utrikesfödda och kvinnor.

Förhoppningen är att skapa goda exempel som fler svenska kommuner kan använda sig av och på så sätt skapa en bestående positiv förändring på systemnivå.

Detta har vi gjort i projektet:

Boendebudget i Bostadsbolaget

Under 2019 genomfördes Nordens första boendebudget i Norra Biskopsgården med hjälp av Digidem Lab. 5000 hyresgäster fick möjlighet att lägga förslag och rösta om hur 100 000 kr skulle skapa social gemenskap i sitt bostadsområde. Vinnande förslag var bland annat läxhjälp för barn och unga samt en utflykt till Borås Djurpark. Boendebudget har tidigare genomförts i Paris och Toronto vars metoder Digidem Lab har studerat, översatt och hjälpt Bostadsbolaget att anpassa till sin lokala kontext. Nästa år satsas ytterligare 500 000 för hyresgästers medbestämmande.

Medborgarbudget i Majorna/Linné

Hösten 2019 fick personer bosatta och verksamma i stadsdelen Majorna/Linné bestämma över 450 000 kr. Digidem Lab installerade en internationell digital plattform för medborgardeltagande som stadsdelen använde för att samla förslag och hålla en omröstning med medborgare. Vi höll också en utbildning i hur plattformen ska användas och gav kompetensutveckling i metoden medborgarbudget, som används i tusentals städer globalt. Medborgarna röstade bland annat fram en ny fritidsgård, satsningar på en bemannad lekplats och musikkollo för unga.

Kompetensutveckling i medborgardeltagande

Under vintern höll vi två utbildningar för Lundby stadsdel där chefer och tjänstepersoner verksamma inom äldreomsorg, skola och fritid, mötesplatser och unga fick lära sig mer om metoder för medborgardeltagande. Under dagarna fick personalen höra inspirerande exempel på hur andra städer arbetat med utökad makt i kommunala beslut samt ta fram idéer till sina egna verksamheter. Nästa år ska Lundby samarbeta med Digidem Lab och ABF Göteborg för att utföra en medborgarbudget för en medborgardriven mötesplats.

Medborgarförslag i Skärholmen

Under året har vi installerat en digital plattform för deltagande demokrati åt Skärholmen stadsdel i Stockholm. Tillsammans med ansvariga tjänstepersoner har vi också gjort kartläggningar och planerat för hur medborgare i Skärholmen ska kunna lägga förslag kring sin lokala utemiljö.