Hoppa till huvudinnehåll

Irak - våld, fattigdom och tre miljoner änkor

Vi har alla sett våldet på nyheterna, de nästan dagliga rapporterna om bombdåd på Iraks gator. Osäkerheten regerar och de flesta människor är rädda. Risken för terrordåd, 25 procents arbetslöshet och fattigdom gör att behoven av hjälpinsatser är skriande.

Efter år av diktatur, krig och ekonomiska sanktioner är landet svårt sargat. På en yta motsvarande Sveriges bor cirka 32 miljoner invånare. Irak är ett av världens mest korrumperade länder. Sex miljoner människor beräknas vara analfabeter. Särskilt utsatt är situationen för alla de änkor som kriget lämnat efter sig. Många är analfa-beter och saknar möjligheter till försörjning. Kunskap ger makt. I studiecirklarna lär sig kvinnor att hävda sina rättigheter att leva och arbeta. De försöker påverka myndigheterna att betala ut änkepensioner och många har även fortsatt att studera.

ABF Göteborg stödjer kampen för demokrati och mänskliga rättigheter! Vi har haft ett projekt i Irak sedan 2010 för att genom studiecirklar stödja människors möjligheter att förändra sina liv. Tillsammans med Irakiska kulturhuset i Göteborg är vi en resurs för föreningen Tammuz i Irak. Allt som allt har 500 personer deltagit i bland annat datacirklar och läs- och skrivkurser för analfabeter. I alla cirklar ägnas en del av tiden åt att diskutera demokrati och mänskliga rättigheter.