Hoppa till huvudinnehåll

Rösta!

”ABF vill att demokratins idéer ska prägla hela samhället. Vi vill förstärka och fördjupa demokratin på samhällslivets alla områden. Alla människor ska ha lika möjligheter att påverka sin egen vardag och samhället som helhet. För att demokratins idé om en jämlik fördelning av makt ska fungera väl i praktiken, krävs ett arbete för jämlikhet på alla samhällsområden.” – ABF:s idéprogram, sid 11.

Valdeltagandet är måttet på vår demokratis välmående, där ett högt valdeltagande är en indikator på att demokratin fungerar. Internationellt sett är det svenska valdeltagandet högt. I de senaste allmänna valen 2014 röstade 85,5 % av de röstberättigade. Däremot är skillnaden i valdeltagandet markant. I vissa geografiska områden, bland annat i stadsdelar med stort utanförskap, röstar man i betydligt lägre utsträckning än andra områden. 
 
I Göteborg har vi stora skillnader mellan de olika valdistrikten. Differensen mellan valdistrikten med högst och lägst deltagande var över 50 procentenheter i de två senaste valen till kommunfullmäktige. Valdistrikten med lägst valdeltagande kännetecknas av låga medelinkomster, låg utbildningsnivå och hög arbetslöshet. Det handlar bland annat om socialt utsatta stadsdelar och bostadsområden där stor andel av de röstberättigade är utrikes födda.
Gårdsten i stadsdelen Angered hade landets lägstavaldeltagande i kommunvalet 2014. Endast 37,42 % av de röstberättigade där hade tagit sig till vallokalerna och utnyttjat sina röster, alltså färre än 4 av 10. I andra delar av staden, som i till exempel Billdal, hade över 90 % röstat.

RÖSTA är ABF Göteborgs demokratiprojekt med målet att höja valdeltagandet i Göteborg. Vi vill stärka och stödja människor i deras engagemang och vägleda dem att använda sina demokratiska rättigheter. Det är ett demokratiproblem när inte alla grupper i samhället blir hörda. Valresultaten måste därför mer korrekt avspegla de olika intressen och åsikter som finns i samhället. Vi vet att ett högt valdeltagande i hela samhället är grunden för demokratin och den politiska jämlikheten, och det vill vi uppnå.

Tillsammans med föreningslivet och andra aktörer i Göteborg ska vi jobba för ett ökat och jämlikt valdeltagande i Göteborg!