Hoppa till huvudinnehåll

Styrelserelaterat

Valberedning och revisorer är personer som inte är ledamöter men är knutna till styrelsen. Ombudsmannen ingår både i styrelsen och i VU (verkställande utskottet).

Auktoriserad revisor:

PwC

Revisorer:

Erny Gregenäs, Kommunal (2020-2022)
Torbjörn Rigemar, IF Metall (2021-2023) 

Revisorssuppleant:

Peter Larsson, IF Metall (2021-2022)

Valberedning (2021-2022)

Rolf Lindén, LO i Västsverige (sammankallande)
Sven Carlsson, PRO
Christina Blennerhed, Kommunal
Claes Wennberg, SAP
Shadiye Heydari