Hoppa till huvudinnehåll

Styrelserelaterat

Valberedning och revisorer är personer som inte är ledamöter men är knutna till styrelsen. Ombudsmannen ingår både i styrelsen och i VU (verkställande utskottet).

Auktoriserad revisor:

PwC

Revisorer:

Erny Gregenäs, Kommunal (2018-2020)
Peter Larsson, IF Metall (2017-2019)

Revisorssuppleant:

Torbjörn Rigemar, IF Metall (2018-2019) 

Valberedning (2018-2019)

Sven Carlsson, PRO (sammankallande)
Kenth Munter, Hyresgästföreningen Västra Sverige
Christina Blennerhed, Kommunal
Claes Wennberg, SAP
Shadiye Heydari, Hammarkullens Folkets Hus