Hoppa till huvudinnehåll

Information om vårens kurser

ABF Göteborg har beslutat att senarelägga alla kursstarter till april. Vi planerar att starta med helgkurserna vecka 14 och terminskurserna vecka 15. All verksamhet innan vecka 14 ställs in. Det innebär att de flesta kurser kortas ner och deltagaravgiften justeras därefter. Vi arbetar just nu, tillsammans med ledarna, med att planera de anpassningar vi behöver göra för varje enskild kurs. Mer information kommer via mejl till alla som anmält sig, så snart planeringen är klar. 

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar vår verksamhet efter rådande situation. Om restriktionerna lättar så att vi kan starta i april, har vi gjort följande åtgärder för att kunna öppna på ett säkert sätt: 

  • Minskat antalet deltagare till max 7.
  • Möblerat på ett sätt som minskar trängsel. 
  • Satt upp information och håll avstånd-markeringar i alla kurslokaler. 
  • Säkerställt hög nivå på städning och sett till att det finns handsprit tillgänglig. 
  • Förberett vissa kurser för distansundervisning. 

Om vi utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte kan starta våra kurser i april kommer de som anmält sig få pengarna tillbaka för de tillfällen som inte kan genomföras.