Hoppa till huvudinnehåll

Orättvist och oförtjänt att ABF blivit ett slagträ i debatten

Publicerad

ABF och övriga studieförbund används allt oftare som slagträn i en debatt, med betydligt mörkare syften än att rädda positioner i en arbetarekommun, skriver Helén Pettersson och Annica Dahl, förbundsordförande respektive förbundssekreterare för ABF.

Närbild på Helén Pettersson och Annica Dahl som står bredvid varandra med stad i bakgrunden

Som ett led i en intern konflikt i Botkyrka kommun har hela ABF i veckan dragits in, utmålats i sämsta tänkbara dager och blivit ett slagträ i debatten mellan de berörda parterna. Det är orättvist och oförtjänt - men förtjänar också en förklaring:

Det överordnade målet i alla ABFs verksamheter är att ingen ska fara illa. Alldeles särskilt gäller detta för barn och unga.

Detta gäller hela ABF, i tusentals bostadsområden och tätorter, i Sveriges samtliga 290 kommuner. Studiecirklar i hantverk, körsång och musik och dans är de största verksamheterna i ABF, Sveriges största studieförbund. Mest verksamhet gör vi tillsammans med våra pensionärsorganisationer.

Inga barn ska fara illa

Att ABFs avdelning i Botkyrka-Salem och Botkyrka kommun har, men framför allt har haft, sina konflikter är vida känt, och väl rapporterat.

Botkyrka kommun tog för ungefär ett år sedan tillbaka driften över fritidsgårdar som tidigare drivits på entreprenad i ABF Botkyrka-Salems regi efter uppgifter om missförhållanden i verksamheten.

Det finns olika sätt att hantera den typen av alarmerande uppgifter, och det går att ha åsikter om hur detta hanterats av berörda parter.  

Men att det överordnade målet alltid är att inga barn ska fara illa i barn- och ungdomsverksamhet delar både ABF och Botkyrka kommun, oavsett vilken väg man förespråkar. Kring detta finns inga som helst meningsskiljaktigheter. Det senaste årets ordkrig mellan ABF och kommunledningen har inte varit till gagn för någon.

Botkyrka är en kommun med många problem och utmaningar som man inte kan blunda för, och att säkerställa en säker miljö för barn och unga är en utmaning, både inom och utom fritidsgårdsverksamheten oavsett vem som driver den, och konfliktnivån har varit dålig för alla inblandade. Inte för att ordkriget gjort det sämre, men energin som lagts ner från båda parter hade, med facit i hand, kunnat användas betydligt bättre.

Konflikten har skadat ABF och skadat kommunen, som i grunden har samma intresse -  ett bättre Botkyrka, bortom gängskjutningar, droghandel, sprängningar och försenade pendeltåg. ABF Botkyrka-Salem har haft uppdrag och avtal med Botkyrka kommun. Inte med Botkyrka arbetarekommun, den socialdemokratiska lokalorganisationen. Ändå är det i arbetarkommunens interna konflikter som ABF nu blir ett slagträ.

Det är polisen som ska utreda brott

Många är debattörerna som valt att kliva in i Botkyrka arbetarekommuns djupa sprickor, senast utbildningsminister Mats Persson (L). Ministern kräver att ABF ska gå till botten med de över ett år gamla uppgifter som fått nytt liv i media senaste veckan.

ABF har, såklart, redan gjort allt i vår makt för att belägga de påståenden som florerar, för ett år sedan. Och vi har inte fått några belägg för att det som påstås stämmer.  Men det är heller varken Mats Persson, ABF, Botkyrka Kommun, externa granskare som ska utreda brott.

Det är polisens uppgift, och under de tre år som granskats, plus det år som gått sedan granskningen blev aktuell får man också konstatera att ingen förhörts, ingen delgivits misstanke om brott, ingen åtalats och ingen dömts.

De som twittrar och tasslar påståenden, och som tror sig ha belägg för dessa får mycket gärna komma med dem till ABF, men det viktigaste är att sådana uppgifter kommer till polisen.  Det behövs sans och balans, och någon form av hederlighet i debatten nu.

Utbildningsministern, och andra tyckare vet mycket väl vad ABF är, och vad vi jobbar med och står för. En av ABFs och folkbildningens viktigaste uppgifter är i rådande samhällsklimat vår breda kultur- och demokrativerksamhet.

Studieförbund som slagträn

Vi jobbar med tusentals medlems- och samarbetsorganisationer runt om i hela landet, där Botkyrka arbetarekommun är en. Tillsammans med våra medlemsorganisationer genomför vi även kurser i både förenings- och kommunalkunskap.

ABF och övriga studieförbund används allt oftare som slagträn i en debatt, med betydligt mörkare syften än att rädda positioner i en arbetarekommun.  Vi kan med bestörtning se vilka debattörer som nu mest flitigast re-tweetar de svarta rubrikerna, kladdar ihop ABF, Socialdemokraterna och gängkriminella och drar höga växlar på dessa spekulationer. Och de är – milt uttryckt – varken socialdemokratins eller folkbildningens vänner.

Texten publicerades även som debattartikel i Altinget den 2 februari

Läs hela ABF Botkyrka-Salems svar på Botkyrka kommuns rapport (baserad på underlag från säkerhetsföretaget 2Secure)