Hoppa till huvudinnehåll

ABF först ut med kurs om ekopedagogik för folkbildare

Publicerad

I höst arrangerar ABF en kurs i frigörande ekopedagogik för sina medarbetare, i samverkan med Brunnsviks folkhögskola och Medskaparna. Det är första gången som Paulo Freires ekologiska pedagogik introduceras på bred front för svenska folkbildare.

– ABF söker vägar för att fördjupa sitt engagemang i hållbarhetsfrågor. Det behövs en ekologisering av folkbildningen. Då är det naturligt att inspireras av Freire vars frigörande pedagogik betytt så mycket för svensk folkbildning. I ekopedagogiken möts frågorna om hållbarhet, social mobilisering och klimaträttvisa, säger Zaynab Ouahabi, ansvarig för hållbarhet och social mobilisering på ABF:s förbundsexpedition.

Kursen Ekopedagogik – ekologisk folkbildning genomförs i form av två närträffar som äger rum på Brunnsviks folkhögskola utanför Ludvika, samt ett antal online-träffar med mellanliggande grupparbeten. Startdatum är 15 september 2023.

– Idag hotas folkbildningen av totalitära krafter. Då är det viktigare än någonsin att samarbeta för att värna den. Tillsammans kan vi visa dess betydelse för att möta och hantera vår tids stora ödesfrågor kring klimat, miljö, rättvisa och demokrati. Ekopedagogiken kopplar samman dessa frågor genom att värna såväl mänskliga rättigheter som naturens rättigheter, säger Nikolas Berg, kursledare och medgrundare av Medskaparna.

Kursen arrangeras i samarbete mellan studieförbundet ABF, bildningsföretaget Medskaparna och Brunnsviks folkhögskola.

– Vi på Brunnsvik vill alltid finna nya vägar för folkbildningens utveckling. Brunnsvik var en av de viktiga mötesplatserna när folkhemmet byggdes. Nu kan vi spela samma roll i förverkligandet av en både ekologiskt och socialt hållbar framtid. Där blir samarbetet med ABF och Medskaparna en viktig pusselbit som passar in i vår idétradition, säger Peter Holmstedt, rektor på Brunnsviks folkhögskola.

Mer information om kursen, anmälan och kontaktuppgifter: https://brunnsvik.se/kurspost/ekopedagogik-ekologisk-folkbildning/