Hoppa till huvudinnehåll

Gemenskap i olikheter

Kan samverkan mellan minoritetsspråkens olikheter skapa en gemensam kraft i Västra Götaland?

Gemenskap i olikheter (GIO) är ett regionalt kulturprojekt som vill lyfta den gemensamma kraften i det svenska teckenspråket — tillsammans med de fem nationella minoritetsspråken.
Dessa är romska, samiska, finska, meänkieli och jiddisch. 

Syftet är att lyfta vad dessa språk har gemensamt inom nyckelorden Språk, Kultur och Egenmakt och skapa strategier för en ökad status för minoritetsspråken. Gemenskap i olikheter drivs av ABF Västra Götaland och finansieras av Arvsfonden.

Kulturprojektet ska även påvisa att döva och teckenspråkiga inte endast är en mottagare av samhällsinsatser, utan kan och vill vara med och ”rita samhällskartan”. Kulturprojektet vill på ett politiskt plan i nära samarbete med Västra Götalandsregionen föra samtal angående kultursamordning för teckenspråkiga samt på sikt undersöka möjligheterna för samverkan med de andra nationella minoritetsspråken.


Vi vill med projektet vara en del av verksamhetens inriktning mot ett tydligare arbete för mänskliga rättigheter.

Följ gärna oss på Facebook: Gemenskap i olikheter
eller på Instagram: Gemenskap_i_olikheter. 

Vill du veta mer? Vill du vara med?
Varmt välkommen att höra av dig till oss med intresseanmälan, idéer, frågor eller synpunkter!
Se kontaktlistan till vänster.