Hoppa till huvudinnehåll

Spel som verktyg för att förebygga kränkande behandling

Publicerad

Förbundet Sverok och organisationen MÄN har ansökt om medel för projektet Most Valuable Players, med syftet att jobba mot diskriminering och kränkande behandling i barngrupper (10-12 år). Vi i ABF med utgångspunkt Smedbyn kommer vara en del av projektet.

Vad är projektet Most Valuable Players? 

Syftet med projektet är att genom workshops riktade mot barn under 15 år diskutera och påverka ungas syn på maskulinitetsnormer och våldsutövande, genom att använda spel som verktyg. 

Under Most Valuable Players kommer barn och ledare delta i workshops och bidra till utvecklingen av den metod projektet har som mål att ta fram. Workshopen använder sig av spel för att utforska hur vissa maskulinitetsnormer och våld är nära sammankopplade, samt hur dessa påverkar barnens gemensamma miljö. 

Vad får ni ut av att delta? 

Vi erbjuder ledarna fortbildning i våldsprevention och metoden Mentors in ViolencePreventions (MVP) förändringsstrategier, samt underlag som hjälper er att diskutera frågor om diskriminering och kränkande behandling med spel som utgångspunkt. Materialet har utgångspunkt i MVP och Agera Tillsammans, det går att läsa mer om dessa på www.mvpsverige.seoch www.ageratillsammans.se

Ledarna får också löpande gratis tillgång till allt material som produceras under Most Valuable Players samt fortbildas i metoden via workshops med projektets anställda.

Hur ser upplägget ut? 

Vi ser att en workshop med barnen tar 2-3 timmar i anspråk. Vi har med oss resurser för att spela (digitala eller analoga spel) samt materialet vi utgår ifrån i diskussionerna. 

Under cirka en timme leder vi barnen i det aktuella spelet/spelen tillsammans med er personal, därefter håller vi gruppdiskussioner. Båda passen fokuserar på att diskutera hur spelen i sig och dynamiken kring dem påverkar vårt sätt att agera mot varandra och vad vi kan göra tillsammans för att skapa en bättre miljö. 

Innehållet kring själva spelen är flexibelt, men som ett exempel kanske vi spelar ett digitalt spel med fokus på lagdynamik. Då utgår diskussionen från vilka karaktärer barnen väljer (kön, utseende, gestaltning), vilka roller de tar i ett lag och hur spelets egna mekanik påverkar hur de bemöter varandra. 

 

Vilka är Sverok och MÄN? 

Sverok är en idéell organisation och ett av Sveriges största ungdomsförbund. 77 000 medlemmar i 2 200 föreningar över hela landet samlar, utvecklar och sprider spelhobbyn. I Sverok startar och driver ungdomar sina egna föreningar på egna villkor och skapar verksamhet tillsammans. www.sverok.se 

MÄN är en ideell förening som består av engagerade medlemmar utspridda över hela landet och ett trettiotal anställda på kansliet i Stockholm. 

MÄN arbetar för jämställdhet och mot mäns våld. Vi utgår från en feministisk syn på världen och tanken att vi behöver förändra destruktiva manlighetsnormer för att stoppa våldet. Vi vill att fler män och killar ska engagera sig för jämställdhet och att fler män och killar tar ett större ansvar för omsorgen. Vår vision är en jämställd värld utan våld. Läs mer på: www.mfj.se

Är ni intresserade av att delta? 

Hör av er! För mer information och för att anmäla ert intresse, kontakta:

 Andreas Westman ABF Smedbyn