Hoppa till huvudinnehåll

LOKALA ALLMÄNNA RÅD ANGÅENDE COVID-19

 

Med anledning av den ökade smittspridningen i Örebro län kommer följande att gälla för ABF Örebro län från och med den 3 november fram till och med 24 november eller tills dess att annat besked ges.

- All verksamhet i våra publika lokaler stoppas. Detta gäller för alla typer av sammankomster, så som studiecirklar, medlemsmöten, utbildningar och kulturarrangemang.

- Spontana besök i våra lokaler tillåts ej. Endast förbokade besök tillåts.

- Vi kommer att hålla alla våra entrédörrar stängda, även under kontorstid.

På ABF Örebro län följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vår ambition är att tillhandahålla folkbildning, men under rådande omständigheter är det än viktigare att vi bidrar till att minska smittspridningen. Håll i och håll ut. Se till att inte skapa nya kontaktkedjor. Undvik fysisk kontakt annat än med personer inom hushållet. 

Detta är inga tips i största allmänhet. De nya lokala råden från Folkhälsomyndigheten och Region Örebro län ska efterföljas

ABF Örebro län

ABF Örebro län har verksamhet i alla länets kommuner. Hos oss kan du lära dig mer genom kurser och studiecirklar, ta del av föreläsningar och kulturarrangemang eller få hjälp med ditt föreningsarbete. Välkommen till oss!

Trappan Resurscenter

En video om ABF Örebro läns projekt Trappan Resurscenter, där utlandsfödda kvinnor med låg utbildning får möjlighet att lära sig svenska och om vad som krävs för att få ett arbete.

I projektet fokuserar man på att stärka kvinnornas självförtroende genom att de får en förståelse för inlärningsprocessen – de lär sig att de kan lära sig! Projektledaren Åsa Wilson berättar att utbildningen genomförs i deltagarnas takt och att utbildningsmaterialet, som består av mycket bilder, är framtaget för att skapa bästa möjliga förutsättningar för kvinnorna att ta steget ut på arbetsmarknaden.