Hoppa till huvudinnehåll

ABF Örebro län startar projekt för att hjälpa ukrainare

Publicerad

ABF Örebro län har fått 2,7 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden för att hjälpa ukrainska flyktingar till jobb och utbildning.

Sedan krigsutbrottet i Ukraina har ABF Örebro län genomfört olika insatser för att stödja människor som flytt till Sverige från Ukraina och befinner sig i Sverige under massflyktdirektivet.

- Vi har lång erfarenhet av att bidra på flera olika sätt för att underlätta nyanlända personers etablering, säger ABF Örebro läns ombudsman Jörgen Danielsson. Inte minst genom språkundervisning i svenska och engelska, men också genom samhällsorientering, samt nära kontakt och samarbete med föreningar, organisationer och kulturanordnare.

Inom ramen för Europeiska Socialfondens insatser till kvinnor och män som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv till följd av kriget i Ukraina, och som bedöms vara i behov av insatser för att komma i arbete och bli socialt delaktiga, har ABF Örebro län beviljats 2,7 miljoner kronor i projektstöd.

- Målet är att bidra till att fler ukrainare som tvingats fly ska få stöd i att etablera sig i samhället och stärka möjligheterna att snabbt komma ut i arbete eller påbörja en utbildning, säger ombudsman Jörgen Danielsson. Våra verksamheter har redan engagerat väldigt många ukrainska flyktingar. Men i och med finansieringen av det här projektet kan vi skapa förutsättningar för betydligt fler människor att ta del av de möjligheter som finns i det svenska samhället. Att lära sig ett nytt språk och få tillgång till sitt nya land med allt vad det innebär i form av sociala, kulturella och professionella sammanhang.

Projektpengarna från Europeiska Socialfonden är ett kvitto på att det arbete ABF Örebro län bedriver verkligen gör skillnad, och att det finns kapacitet att göra det i ännu större omfattning.

- Projektet möjliggör inte bara för oss att göra skillnad för fler individer som går under massflyktsdirektivet. I ett längre perspektiv kommer det också att stärka vår långsiktiga ambition att bidra till ett mer sammanhållet samhälle. ABF Örebro län arbetar oavbrutet för utsatta målgrupper, och för att alla människor ska få möjlighet att växa och förverkliga sig själva, avslutar ombudsman Jörgen Danielsson.