Hoppa till huvudinnehåll

Nu är det dags för ABF Örebro läns halvårsmöte!

Publicerad

Är din förening eller organisation medlemmar hos ABF Örebro län? Var med och besluta om vår verksamhet!

Härmed kallas ABF Örebro läns medlemsorganisationer till halvårsmöte.

Onsdagen den 7 december klockan 18.00 (registrering från 17.30)
Hotell Alfred Nobel, Torget 1, Karlskoga


Vid halvårsmötet behandlas och fastställs medlemsavgift, budget och verksamhetsplan för år 2023 samt övriga förslag från styrelsen.

Till halvårsmötet har varje ansluten organisation rätt att utse ett grundombud. Därutöver 1 ombud för varje påbörjat 5000 medlemmar. LO-distriktet Örebro Värmland, respektive Socialdemokraterna Örebro län har rätt att utse 2 ombud vardera. Vid val av ombud skall en jämn könsfördelning eftersträvas.

Anmälan av ombud ska vara ABF Örebro län tillhanda senast 7 november.

Anmälan av ombud, motioner och nomineringar skall skickas till ABF Örebro län, Slottsgatan 15, 703 61 Örebro eller epost: mikael.runesson@abf.se.

Dagordning och handlingar utsändes till organisationerna och ombuden senast två veckor före mötet.

Varmt välkomna önskar ABF Örebro län!