Hoppa till huvudinnehåll

Ledarskapsutbildning för kvinnor - HT 2023

Publicerad

Arbetarrörelsen är av tradition en mansdominerad värld. Män startade rörelsen, män fortsätter att välja män till olika poster. Idag är mer än hälften av LO-förbundens medlemmar kvinnor. Det är hög tid att det återspeglas i ledningen för våra organisationer.

Under utbildningen kommer deltagarna att arbeta med jämställdhet, härskartekniker, organisationsteori, maktstrukturer, föreningskunskap, demokrati och ledarskap. I kursen görs nulägesanalys, historisk tillbakablick och formulerar framtidsmål utifrån ett kvinnligt ledarskap i arbetarrörelsens organisationer.

Det personliga ledarskapet och den egna förmågan att medverka till utveckling av den egna organisationen kommer att gå som en röd tråd genom kursen.

Utbildningen genomförs av LO-distriktet i Örebro och Värmland, ABF Örebro län och ABF Värmland.

Utbildningen omfattar totalt sex kursdagar och hemarbetsuppgifter mellan träffarna. Uppgifterna innehåller bland annat inlämningsuppgifter kring intervjuer, observationer i möten/konferenser etc.

TIDER FÖR UTBILDNINGEN

Träff 1: 8 - 10 november 2023, ABF Örebro
Träff 2: 28 - 30 november 2023, ABF Örebro

EKONOMI OCH ANMÄLAN

  • Anmälan skall gå via den egna organisationen till ABF Örebro län: andreas.makela@abf.se
  • Anmälan skall innehålla namn, adress, personnummer, telefon, mailadress samt facktillhörighet. Även fakturaadress på anmälande avdelning.
  • Kursavgiften är 6000 kr/person och inkluderar kostnader för kursledning, förtäring och material. Avgiften faktureras.
  • Förlorad arbetsförtjänst, resekostnad och eventuellt boende ersätts av anmälande organisation. Boende anmäls till Andreas Mäkelä senast 13 oktober.
  • Sista anmälningsdag: 13 oktober. Max 15 deltagare.

KURSLEDARE

Aila Gustafsson (Livs Region mitt) aila.gustafsson@livs.se
Emma Brodin (Transport avd 9) emma.brodin@transport.se

Vid frågor kontakta gärna:

Andreas (Ante) Mäkelä
Verksamhetsutvecklare ABF Örebro

andreas.makela@abf.se
010 - 206 69 18