Hoppa till huvudinnehåll

Kurser för föreningar och fackligt anslutna

Här hittar du ABFs tvärfackliga utbildningar samt våra kurser för föreningar och styrelser.

Utbildningar för dig som har ett uppdrag i en förening

ABF arrangerar regelbundet funktionsutbildningar, till exempel ordförandeutbildning, sekreterarutbildning mm. Kurserna passar alla föreningsaktiva som har eller planerar att ta ett styrelse/revisorsuppdrag för sin förening. Om inget annat anges, så genomförs kurserna i fysisk form på ABF i Örebro. 

Här hittar du alla våra aktuella kurser för 2023, för dig som har ett uppdrag i en förening! 

Ordförande
Kommer våren 2024!

Kassör
Kommer våren 2024!

Sekreterare
Kommer våren 2024!

Studieorganisatör
Kommer våren 2024!

Valberedning
Torsdag 19 oktober, 09:00-16:00

Revisor
Torsdag 28 september, 09:00-16:00

Kurser och träffar för hela styrelsen
Erbjuds i samråd med er förening. Kontakta oss för mer information.

ABF Örebro län är ansluten och godkänd utbildningsanordnare för arbetsmiljöutbildningar


ABF Örebro län är godkänd utbildningsanordnare för arbetsmiljöutbildningar inom den ny satsningen som LO, Svenskt Näringsliv och PTK står bakom.

Det har avsatts 75 miljoner i stöd för utbildning av chefer och arbetsmiljöskyddsombud. Stödet administreras av AFA Försäkring och börjar gälla den 1 januari 2021. Pengarna kommer att avsättas fram till och med 2023.

Satsningen omfattar alla företag och organisationer inom privat sektor med kollektivavtal inom LO, Svenskt Näringsliv och PTK och som tecknat Trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

De utbildningar som ABF Örebro erbjuder är följande:
  • Bättre arbetsmiljö (BAM 40 tim)
  • Vidareutbildning för skyddsombud (24 tim)
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM 16 tim)
  • Organisatiorisk och social arbetsmiljö (OSA 16 tim)
Dessa utbildningar kan erbjudas digitalt, fysiskt och/eller företagsanpassat.

Har ni behov/önskemål om fler utbildningar eller utbildningar på andra orter hör av er till ABF Örebro län. Vi har mycket erfarna handledare som kan skräddarsy en utbildning efter era önskemål.

Vid frågor kontakta gärna:

Andreas (Ante) Mäkelä
Verksamhetsutvecklare ABF Örebro län
andreas.makela@abf.se
010-206 69 18