Västra länsdelen

Innefattar kommunerna Karlskoga och Degerfors.