Norra länsdelen

Innefattar kommunerna Nora, Lindesberg, Hällefors och Ljusnarsberg.