Södra länsdelen

Innefattar kommunerna Hallsberg, Kumla, Askersund, Laxå och Lekeberg.