Lindesberg

Vår expedition och studielokaler ligger på Smedjegatan 9. Här finns flera studierum i olika storlekar samt en trevlig cafédel med kök som passar till möten eller mindre föreläsningar.

Besöksadress:
Smedjegatan 9

711 30 Lindesberg

Vi håller för tillfället vår expedition stängd på grund av Covid-19. Ring oss på vår växel tisdag-torsdag för att komma i kontakt med oss. 

Personal