Hoppa till huvudinnehåll

Medlemsutbildning

Genomgång av fackets historia, arbetsmarknadslagar, arbetsmiljö, den fackliga organisationen, samt medlemskapets värde och försäkringar.

Målgrupp:
Alla medlemmar utan fackligt förtroendeuppdrag.

Ekonomi:
Deltagare söker ledigt hos arbetsgivaren för studier.
Ett utbildningsstipendium på 113 kr/tim skattefritt utbetalas (max 24 tim).
Deltagaravgift: 1 500:-/deltagare. Betalas av respektive fackförbund
Studiematerial, lunch och fika ingår.

Kurslängd:
Kursen är på 24 timmar fördelat på 3 heldagar. Välj mellan:

Datum och plats:
24-26/9 Örebro
Sista anmälningsdag 24/8

12-14/11 Örebro
Sista anmälningsdag 5/10

Anmälan:
Gör du till ditt fack, klubb eller sektion som sedan anmäler till ABF Örebro län.
Till samtliga utbildningar i kurskatalogen gäller att anmälan ska vara inne till
sektionen/avdelningen 1 (en) månad före kursstart för att vara säker på en
deltagarplats. Viktigt! Glöm inte meddela arbetsgivaren att du ska gå på utbildning, minst två veckor före kursstart!