Hoppa till huvudinnehåll

SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete

Utbildningen avser att ge praktiska kunskaper i hur man arbetar systematiskt med arbetsmiljön. Vi rekommenderar att man har genomgått BAM och helst har något års erfarenhet från arbetsmiljöarbete.

Utbildningen avser att ge praktiska kunskaper i hur man arbetar systematiskt med arbetsmiljön och integrerar detta i det dagliga arbetet. Genom utbildningen hoppas vi att du får användbara metoder och tips för att själv kunna utforma rutiner för att identifiera och åtgärda såväl fysiska som psykosociala risker i arbetsmiljön. Målsättningen är att du efter avslutad kurs ska kunna förstå och praktisera Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Rekommenderade förkunskaper:
Vi rekommenderar att man har genomgått BAM och helst har något års erfarenhet från arbetsmiljöarbete.

Kursinnehåll:
Arbetsmiljölagen (1977:1160)
Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
Belastningsergonomi (AFS 2012:2)

Ledighet
Deltagare söker ledighet med bibehållna löneförmåner enligt FML och AML (kap 6 §
4 och 5). Ansök om ledigheten snarast hos din arbetsgivare!

Deltagaravgift:
Kostnaden 1500 kronor faktureras efter utbildningen. I kostnaden ingår kursmaterial,
dokumentation, lunch samt för- och eftermiddagskaffe under utbildningsdagen. Arbetsgivaren står för kostnaden (AML kap 6 §4)

Datum och plats:
13/11 Örebro
Sista anmälningsdag 5/10

Anmälan:
Gör du till ditt fack, klubb eller sektion som sedan anmäler till ABF Örebro län.
Till samtliga utbildningar i kurskatalogen gäller att anmälan ska vara inne till
sektionen/avdelningen 1 (en) månad före kursstart för att vara säker på en
deltagarplats. Viktigt! Glöm inte meddela arbetsgivaren att du ska gå på utbildning, minst två veckor före kursstart!